Aktualita

Stavba restaurace a penzionu Archa

     Milí hosté,

     naším záměrem bylo především umožnit návštěvníkům Svatého Kopečka využití restaurace a penzionu jako odpočinkové zóny i místa pro gastronomické a kulturní zážitky.

     Zvolené prostředí v maximální možné míře využívá přírodní materiály a řemeslnou práci tak, aby objekt nenarušoval okolní přírodu, ale naopak byl plně v souladu s příjemným prostředím lesoparku na Svatém Kopečku. Zvolili jsme cestu, kterou byl návrat k tradičním hodnotám našich předků a při stavbě jsme použili převážně přírodní suroviny - dřevo, kámen, sklo, kov, a to jak na vlastní stavbu objektu, tak i na vybavení interiéru restaurace a penzionu.

     Základní stavební materiály a postupy jsme pak doplnili o technologie zvyšující komfort této přírodní stavby.

     Založení stavby je klasické na jednolitých železobetonových základech, spojených jednolitou železobetonovou podlahovou deskou, která zajišťuje stabilitu rozlehlé stavby. Nosné zdivo je zhotoveno z betonových tvárnic dělených izolací dokonale přerušujících tepelný most. Vše je pak obloženo kamenným obkladem z obou stran. Skleněné plochy z lepených bezpečnostních tabulí spojených plastovou bezpečnostně-tepelnou fólií a vyplněných izolačním plynem jsou zasazeny v dostatečně silném rámu z dubového masivu. Taktéž dveře, znázorňující skladbou výplně Slunce, jsou z dubového masivu, uprostřed tepelně izolovvané a opatřené ručně kovanými prvky. Vazba střechy spočívá na středových železných sloupech vylitých betonem, sloupy jsou zakotveny do základových patek a obloženy dubovým masivem. Spoje vazby střešní konstukce jsou ručně roubené originály z borovic. Podlahy s dřevěnou krytinou jsou z masivních dubových selských prken s fazetkou.

     Stoly a židle byly vyrobeny a dovezeny na zakázku z  indonéského tvrdého dřeva - akátu, ostatní nábytek je opět z dubového masivu, kovové části zábradlí, krbu a věšáky jsou ručně kované podle vlastních návrhů.

     Prosazení stavby restaurace a penzionu Archa nebylo vůbec jednoduché - cesta od prvních žádostí až po platné stavební povolení trvala 5 let, vlastní objekt se stavěl 2,5 roku a byl zkolaudován v květnu 2008.

     Výsledek celého projektu však naplňuje naši základní myšlenku a splňuje naše počáteční cíle. Odměnou je nám dobrý pocit ze spokojenosti hostů, z nichž řada z nich se do restaurace a penzionu Archa ráda vrací.

     Děkujeme Vám.                   

                                           Petr a Dagmar Látalovi

 

Pro bližší informace o materiálech restaurace a penzionu Archa či stavebních postupech a technologiích můžete kontaktovat p. Petra Látala, e-mail: petr.latal@pramenol.cz, tel. 736 628 028.